Privacystatement

Privacyverklaring website Ouderraad De Kloostertuin
Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens die wij via de website ontvangen; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ouderraad De Kloostertuin, ouderraad van het Kindcentrum De Kloostertuin,gevestigd aan De Boomgaard 1, 9408 JA Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het bestuur (info@orkloostertuin.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website
Ouderraad De Kloostertuin verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website aan ons verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden tijdelijk opgeslagen door de website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website
Ouderraad De Kloostertuin verwerkt via de website zogenoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden tijdelijk opgeslagen door de website en aan Ouderraad De Kloostertuin verstrekt.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orkloostertuin.nl.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens op onze website

Ouderraad De Kloostertuin verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over onze dienstverlening en het afnemen of uitvoeren van onze diensten met u te kunnen afstemmen

De belangrijkste doelen zijn het organiseren van de activiteiten die op de website staan vermeld. De gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor de organisatie van de avondvierdaagse, het inventariseren van de sinterklaascadeaus voor de groepen 1 t/m 4 en het in kaart brengen van de hulp die ouders willen geven middels de ouderhulplijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren die zijn aangeleverd via onze website
Ouderraad De Kloostertuin bewaart via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ouderraad De Kloostertuin verstrekt uitsluitend via de website verstrekte persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, school of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan het MijnSchool portaal worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies voor de optimale (technische) werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website
U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: info@orkloostertuin.nl. We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

Ouderraad De Kloostertuin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website
Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@orkloostertuin.nl.