Kascommissie zoekt lid

Herhaalde oproep: 2e lid voor de kascommissie gezocht!

Helaas hebben wij nog geen 2e lid mogen benoemen voor de kascommissie. Nu kan het goed zijn, dat door de drukte van sint, kerst, vakantie, dit er wellicht doorheen is geglipt. Vandaar onze herhaalde oproep: wie wil als 2e lid van de kascommissie het kasboek van de ouderraad nagaan?

De penningmeester van de ouderraad beheert de inkomsten van de activiteitenbijdrage en legt verantwoording af aan de kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het afgesloten boekjaar wordt door de kascommissie beoordeeld door de juistheid van de inkomsten en uitgaven na te gaan, dit gebeurt doorgaans rond september / oktober. De kascommissie legt haar bevindingen voor aan de algemene vergadering van de ouderraad.

Ouders/verzorgers die verbonden zijn aan De Kloostertuin, en die geen lid zijn van de ouderraad kunnen plaatsnemen in de kascommissie. De termijn voor een kascommissielid is 2 jaar. Ieder jaar wisselt één lid. 

Aanmelden kan via penningmeester@orkloostertuin.nl.