Media

De Ouderraad zal van haar activiteiten zoveel mogelijk foto’s en video’s maken. Onderstaand staan de activiteiten waarvan foto’s of video’s beschikbaar zijn. Uiteraard willen wij op verzoek ook materiaal van ouders op deze pagina plaatsen. Neem hiervoor contact op met de Ouderraad via info@orkloostertuin.nl.

Alle pagina’s zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u krijgen via de ┬áleerkracht, stamgroep- of klassenouder.

2017 Sinterklaasfeest

2016 Sinterklaasfeest

2015 Sinterklaasfeest

2014 Sinterklaasfeest