Klassen & stamgroepen

Iedere stamgroep op de Kloostertuin heeft een eigen Stamgroepouder en iedere klas op de Leonardoafdeling heeft een klassenouder. Dit zijn ouders van een leerling uit de betreffende groep/klas. De klassenouder/stamgroepouder is aanspreekpunt voor de ouders in de groep, maar doet daarnaast nog een aantal zaken. Voor de Leonardo afdeling staan deze in de  taakomschrijving klassenouder. Voor het Jenaplan staan deze in het Protocol stamgroepouder Jenaplan afdeling.
Hieronder vindt u per stamgroep/klas de stamgroep-/klassenouder, leerkracht en overige informatie.